People, planet, profit

Wat beteken jij voor een ander?

Parentix en Amsterdam Cares

Sinds afgelopen zomer ben ik vrijwilliger bij Big Brother Big Sister Amsterdam en begeleid ik een 8-jarige Marokkaanse jongen. Ontzettend leuk! Ik vind het enorm belangrijk: social responsability. Misschien komt het omdat ik onderdeel uitmaak van de zogenaamde generatie ‘millenials’. De generatie die tussen 1981 en 2000 is geboren. Uit onderzoek van IBM (2008) blijkt dat voor meer dan 50 % van deze generatie het MVO- beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) meebepalend is om te kiezen voor een bedrijf. Ik mag van geluk spreken dat ik een leuke baan heb gevonden bij een directeur die deze mening deelt. Goed ondernemerschap moet bijdragen aan de maatschappij.

Parentix cares

Bij Parentix hebben wij de afgelopen jaren verschillende stichtingen en initiatieven gesteund o.a. door middel van gelddonaties. Van stichting Opkikker tot Alpe d’Huzes (bekijk hier een korte video van afgelopen jaar). Komend jaar gaan we bij marketing aan de slag met het opstellen van een nieuw MVO- beleid. De eerste stap hebben wij daar al ingezet door het sluiten van een partnership met Amsterdam Cares en de Voedselbank. De Voedselbank zet zich in voor de 734.000 gezinnen in Nederland die dagelijks onder de armoedegrens leven. Met het team van Parentix sluiten we ons aan bij de ruim 10.000 vrijwilligers die met het uitdelen van voedselpakketten een stukje hulp aan deze gezinnen bieden.

Hoe belangrijk vind jij MVO?

En inderdaad, MVO kost een organisatie tijd en geld. Allereerst met het zoeken van een geschikt initiatief dat aansluit bij het bedrijf, met het creëren van draagvlak onder collega’s en dán nog de daadwerkelijke uitvoering ervan. Maar uiteindelijk zal je er veel voldoening uithalen.

Wat beteken jij voor een ander?