Disclaimer

De op deze site aangeboden informatie wordt op zorgvuldige wijze en naar beste weten door Parentix B.V. samengesteld en onderhouden. Parentix B.V. kan geen garantie geven dat de informatie volledig, accuraat en/of juist is. Parentix B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie op de site.

Parentix B.V. is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de site. Verwijzingen naar sites die niet door Parentix B.V. worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Parentix B.V. selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Parentix B.V. wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Parentix staat door de elektronische verzending van e-mailberichten niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdig ontvangst daarvan.

Voor meer informatie omtrent onze omgang met persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons privacy statement via: https://www.parentix.nl/privacy-policy/.