GDPR Statement Parentix

Op 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands wordt GDPR aangeduid als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard geldt deze regelgeving ook voor Parentix. Daarom zijn er ruim op tijd acties in werking gezet en voldoet Parentix sindsdien aan de voorwaarden van de AVG.

Het is in ons grootste belang dat jij vertrouwen hebt in hoe wij met jouw (bedrijfs)gegevens omgaan. Dat kan alleen als onze interne processen en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met jouw (bedrijfs)gegevens. Dit is binnen Parentix continu een punt van aandacht en door de implementatie van de AVG draagt Parentix ervoor zorg dat de interne processen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Net als wij krijgt ook jouw bedrijf hiermee te maken. Onze partner Priviteers (priviteers.nl) kan jouw organisatie adviseren over de AVG en ondersteuning bieden bij de implementatie ervan.

Statement GDPR