Maatregelen tegen kwetsbaarheid Citrix

UPDATE 20-1-2020 20:00

De door Citrix aangedragen update is zojuist succesvol doorgevoerd. Het probleem is hierdoor definitief verholpen.


UPDATE 20-1-2020 17:55

Velen van u maken zich terecht zorgen over de huidige kwetsbaarheid van Citrix. Via verschillende kanalen heeft u waarschijnlijk het nieuws en advies ontvangen.

De Citrix kwetsbaarheid (https://support.citrix.com/article/CTX267027) heeft al sinds 18 december onze volledige aandacht en sindsdien hebben we alle mogelijke maatregelen genomen om onze omgevingen te beveiligen.

Daarnaast blijven wij op de hoogte van alle berichtgeving en voorgestelde acties van alle instanties(o.a NCSE en Citrix) experts (o.a FoxIt) en online platforms. Deze wegen we af en en nemen hierna passende acties om de integriteit van onze omgeving en uw data te waarborgen.

Wij hebben tot op heden dan ook weloverwogen besloten dat onze omgeving beschikbaar kan blijven. Wij kunnen vanwege veiligheidsredenen echter niet teveel ingaan op de details van onze maatregelen om kwaadwillenden niet in de kaart te spelen. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.

Ook vandaag zullen wij de situatie blijven monitoren en gaan we besluiten op welk moment we de beschikbaar gekomen Citrix patch kunnen uitrollen. Deze patch moet de kwetsbaarheid definitief verhelpen.

UPDATE: Spoedonderhoud gepland vanavond om 19:00 uur. Zie https://www.parentix.nl/onderhoud voor meer informatie.