Privacy Policy 2018-05-09T11:55:58+00:00

Privacyverklaring Parentix

Parentix vindt het van groot belang haar klanten te informeren over het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en daarom is deze privacyverklaring opgesteld.
Parentix verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening en om klanten van een zo goed mogelijke service te voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitvoering van overeenkomsten en diensten geleverd door Parentix. Ook indien u een abonnement neemt op de nieuwsbrief (of andere uitgaven) van Parentix of uw belangstelling voor het ontvangen van aanbiedingen van Parentix op andere wijze heeft bekendgemaakt, worden gegevens verwerkt door Parentix. De gegevens worden te allen tijde met zorg verwerkt, beveiligd en worden nooit aan derden verstrekt, tenzij de wet dit bepaalt of op grond van een rechtelijke uitspraak die niet langer aanvechtbaar is.

Parentix houdt tevens gegevens bij van bezoekers op haar website met als doel de inrichting van de website te optimaliseren. Hierbij maakt Parentix gebruik van een geanonimiseerd IP-adres van uw computer. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens of andere gegevens op grond waarvan u identificeerbaar bent. Tevens kan Parentix op haar website gebruik maken van cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken, het gebruik van de website te analyseren en informatie over haar klanten te verzamelen. Indien u het aanbrengen van cookies op uw computer niet toestaat, kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten diensten niet beschikbaar zijn. Parentix is hiervoor nooit aansprakelijk.

Parentix houdt bij het aanbieden van informatie zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, nieuwsbrieven of andere aanbiedingen van Parentix, kunt u zich vanzelfsprekend afmelden via onze website of andere beschikbare communicatiekanalen. Tevens kunt u Parentix verzoeken om inzage in de persoonlijke informatie die Parentix over u heeft en kunt u verzoeken om informatie te laten wijzigen, indien gegevens niet correct zijn. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan Parentix B.V., Joan Muyskenweg 40-44, 1114 AN Amsterdam-Duivendrecht. Via mail of telefoon kan uiteraard ook, deze gegevens vindt u op onze website. Ook indien u vragen heeft over de manier waarop Parentix omgaat met uw gegevens, kunt u op dit adres terecht.

 

Parentix heeft intern in het medewerkersstatuut ook een gedragscode opgenomen ter bescherming van de verzamelde data en persoonsgegevens. Onderstaand vindt u de desbetreffende gedragscodes:

 • Wij respecteren de dataprivacy van al onze relaties: medewerkers, collega’s, klanten, prospects, sollicitanten, etcetera.
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die wij met elkaar hebben en het doel dat wij met elkaar nastreven.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
 • Als wij data van een bezoeker/gebruiker verzamelen of uit meerdere bronnen combineren, melden wij dat onomwonden en geven we aan welk doel we ermee hebben en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft.
 • Wij zijn open over de data die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.
 • Indien technisch mogelijk geven wij de bezoeker/gebruiker de mogelijkheid die data zelf te wijzigen, verwijderen of mee te nemen.
 • Wij verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.
 • Wij dragen zorg voor bovenstaande zaken en zijn transparant.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Parentix B.V., Joan Muyskenweg 40-44, 1114 AN Amsterdam-Duivendrecht. De verwerking van persoonsgegevens is overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Parentix behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen.
Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de laatste wetgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

X