Het hosten van Exact Globe is een zeer specifiek vakgebied. Daar moet je veel specifieke kennis van en ervaring mee hebben. Gelukkig verstaan ze dit vak bij Parentix als geen ander.
Mart Meijer - Oprichter en directeur, IFS Finance

Business case
IFS Finance is financieel dienstverlener. Naast het daadwerkelijk uitvoering geven aan de administratie en het opstellen van de jaarrekening fungeert IFS Finance ook als financiële sparringpartner voor de ondernemer. Meedenken in administratieve processen om tijdig afwijkingen in bedrijfsresultaten te kunnen signaleren en analyseren. Hiertoe is een goed ingerichte financiële omgeving van groot belang. Naast haar kennis biedt IFS Finance ook het gereedschap om de financiële inrichting te kunnen verzorgen met behulp van Exact Globe.

Oplossing
Als innovatieve financiële dienstverlener wilde IFS Finance naast standaard diensten ook Enterprise Business Software online gaan aanbieden aan haar klanten. Na enig marktonderzoek kwam met uit bij de oplossing Exact Globe. Dit allround product werd echter nog niet via internet aangeboden. Via reseller It’s Us kwam IFS Finance in contact met Parentix.

Hosted oplossing
Met alle partijen is er gekeken naar de beste totaaloplossing voor IFS Finance. Uiteindelijk is er gekozen voor een Hybride Platform. Hierbij worden klantspecifieke terminal en webservers ingezet voor de infrastructuur en wordt gebruik gemaakt van het Shared Platform voor bijvoorbeeld SQL en file sharing. IFS Finance geeft gekozen voor een redundant uitvoering. Hierdoor zijn meerdere niveaus van beschikbaarheid mogelijk, conform de impact op de bedrijfsvoering van IFS. Als paraplu ligt het CONTROL™ platform over de IFS infrastructuur heen voor ondermeer monitoring, back-ups, onderhoud en beheer.

Ervaring met Parentix
Mart Meijer: “De mensen die bij Parentix werken ken ik al jaren vanuit mijn vorige werkgever. Het is dan ook leuk om weer met hun samen te werken. Het hosten van Exact Globe en Hosted Lync is een zeer specifiek vakgebied waar je veel kennis van en ervaring mee moet hebben. De applicaties en bedrijfsspecifieke administraties zijn van groot belang voor mijn klanten en de diensten die ik aan hen lever. Goede performance is hierbij essentieel, zelfs als de administratie omvangrijk is. Iets wat regelmatig voorkomt bij mijn klanten die werken met uitgebreide project- of voorraadfunctionaliteit. En als het wel eens misgaat bij bijvoorbeeld het rapporteren vanuit Exact Globe naar Excel of mijn jaarrekeningpakket, dan wordt ik altijd snel en adequaat geholpen door de supportdesk. De jongens die daar werken begrijpen precies hoe belangrijk bepaalde zaken zijn in een bepaalde tijdsperiode en zijn dan ook goed in prioriseren.”

Over
IFS Finance is financieel dienstverlener. Spreekwoordelijk zit IFS Finance met de ondernemer aan dezelfde kant van de tafel. Naast het daadwerkelijk uitvoering geven aan de administratie en het opstellen van de jaarrekening fungeert IFS Finance ook als financiële sparringpartner voor de ondernemer.
Meedenken in administratieve processen om tijdig afwijkingen in bedrijfsresultaten te kunnen signaleren en analyseren, is daarvan een voorbeeld. Hiertoe is een goed ingerichte financiële omgeving van groot belang. Naast haar know-how, biedt IFS Finance ook het gereedschap aan om de financiële inrichting te kunnen verzorgen. Dit gebeurt in de vorm van Exact Globe. Exact Globe is een uitgebreid financieel administratief softwarepakket waarin alle voorkomende financiële feiten geregistreerd kunnen worden. Exact Globe kan tevens online beschikbaar gesteld worden.