Via Exact kwamen wij in contact met Parentix; men had daar al een ‘Proven Record’ ten opzichte van Exact, maar uiteindelijk willen we zelf natuurlijk het oordeel over onze eigen inkoop vellen.
Paul van Doorn - Finance Manager, Stichting Fairmatch Support

‘Leverancier moet uiteindelijk kunnen meegroeien’

Het was in 2007 voor ondernemer Herman uit de Bosch dé uitdaging… Hoe kun je logistieke ketens verduurzamen? Hoe kun je (internationale) handelsketens toekomstbestendiger maken en het begrip duurzaamheid echt waarde te laten hebben? Hoe kun je kleine ondernemers in ontwikkelingslanden laten profiteren van wereldwijde economische groei?

Anno nu lijkt dat al heel aardig gelukt. Althans, Fairmatch Support uit Amersfoort is zéér succesvol op weg om partijen aan elkaar te koppelen die binnen het begrip duurzaamheid veel voor elkaar kunnen betekenen. We zijn in gesprek met Paul van Doorn, Finance Manager bij Fairmatch Support.

“Herman zag – als ondernemende innovator – rond de eeuwwisseling al dat eenzijdige ontwikkelingshulp niet de gewenste effecten bereikte,” vertelt Paul. “We zijn daarom begonnen met het koppelen van partijen aan elkaar, op een andere wijze zoals men dat traditioneel gewend was. Dus: wij verbinden letterlijk de individuele boeren in Afrika aan bijvoorbeeld supermarktketens in Nederland. En alle schakels die daar tussen zitten. We zorgen ervoor dat de boeren getraind worden en dat ze een marktconforme prijs ontvangen voor hun producten. Met die boeren heb je het dan tegelijkertijd ook over werkomstandigheden en milieuvriendelijke productiemethoden. We ontwikkelen prachtige programma’s. Partijen in Nederland, zoals de retail, kunnen zich daaraan verbinden mede ook omdat die ‘verbinding’ past in de ‘Feel Good-tendens’; consumenten zijn namelijk nadrukkelijker dan ooit op zoek naar producten die ‘goed’ zijn geproduceerd. We maken het inkopende partijen in Nederland makkelijker om op die wereldwijde trend van ‘duurzaamheid’ in te kunnen spelen. Je kunt het daarmee werkelijk in de praktijk vormgeven!”

Om dergelijke programma’s, met alle consultancy wereldwijd, zo goed mogelijk te kunnen draaien, is vanzelfsprekend professionele automatisering nodig. “Als je het hebt over een verandering van de mindset in de hele keten, dan heb je het meteen over het streven naar optimaal financieel inzicht in alle processen. Praktisch real-time willen we weten hoe de stand van zaken is. We werkten al met Exact. Als je dan stappen wilt maken in het succesvol effectueren van schakels in de keten, dan kom je dus ook op vraagstukken met betrekking tot de hosting; in ons geval betrof het de uitdaging om Exact Synergy in de keten uit te rollen. Maar ja, hoe host je dat?”

“Via Exact kwamen wij in contact met Parentix; men had daar al een ‘Proven Record’ ten opzichte van Exact, maar uiteindelijk willen we zelf natuurlijk het oordeel over onze eigen inkoop vellen. Wat me opviel in het begintraject van de gesprekken met deze potentiële leverancier, was dat we persoonlijk werden uitgenodigd om bij Parentix in Amsterdam op bezoek te komen. Dat voelde goed aan. Je ziet letterlijk hoe het werkt en wie de mensen zijn die het op dat vlak voor jou moeten doen. We hebben dat zeer gewaardeerd. En daar zagen we ook dat een bedrijf als Parentix met ons kan meegroeien. Dat is essentieel. Immers, we verwachten op termijn onze eerste vestiging in West-Afrika te kunnen openen.”

Volgens Paul is de verhuizing naar de hosting van Exact bij Parentix ‘praktisch vlekkeloos’ gegaan. “Op dit moment hebben we eigenlijk een standaard product, we hebben nu nog geen maatwerk nodig gehad. In die zin vinden we onszelf dus geen gecompliceerde klant van Parentix. Fijn bij de implementatie was dat we de projectleider van Exact direct konden laten schakelen met Parentix. Zij spreken dezelfde taal. Er ontstond dus feitelijk een efficiënte driehoek tussen Parentix, Exact en onszelf. Het geeft ons vertrouwen dat we onze toekomstige stappen – als we verder gaan groeien – ook op deze wijze kunnen nemen.”