Behoefte aan méér dan gemiddelde kennis van zaken
Laurette van de Kamp-de Jonge, Vijverberg Juristen

Wat is de grootste essentie van de dienstverlening van een juridisch adviesbureau? Juist ja! Betrouwbaarheid en veiligheid. Elke cliënt moet er onvoorwaardelijk zeker van kunnen zijn dat de juristen er alles aan doen om het afschermen van documenten (meer dan!) goed te regelen Want, wie werkt er nog niet in de cloud?

Vijverberg Juristen uit Zoetermeer heeft daarvoor Parentix ingeschakeld. “We hadden bij aanvang een uitgebreid Pakket van Eisen,” vertelt Laurette van de Kamp-de Jonge, die onder andere verantwoordelijk is voor de automatisering. “Dat pakket was alles omvattend; van relatie- en documentenbeheer tot aan documentenaanmaak. Met de bekende veiligheidseisen uiteraard.”

Vijverberg Juristen werkt voornamelijk voor opdrachtgevers bij de overheid, zorg en welzijn. “Zo houden we ons onder andere bezig met het arbeids- en ambtenarenrecht,” vertelt Laurette. “Daarnaast hebben we vanzelfsprekend veel te maken met bestuurs-, aanbestedings- en contractrecht. In onze praktijk gaat het om grote belangen. De vragen en uitdagingen van onze opdrachtgevers zijn dan ook heel divers. Daar gaan we juridisch zeer verantwoord mee om. We doen daarin geen enkele concessie.”

“In 2011 zochten we een nieuw softwarepakket om mee te werken. We wilden een betere koppeling met de financiële administratie maar we hadden meer uitdagingen. Zo hadden we behoefte aan risicospreiding; het systeembeheer was ondergebracht bij één persoon. Dat was te kwetsbaar. Dat kunnen we in onze werkzaamheden – en de voortgang daarin – niet permitteren. Daarnaast wilden we dat pakketten beter met elkaar communiceerden. Noem het maar een zoektocht naar meer efficiency. Juist ook omdat we wilden dat het systeem voor onze adviseurs goed benaderbaar zou zijn, hebben wij gekozen voor de cloud-oplossing. Maar bovenal hadden we behoefte aan kennis van Exact bij een mogelijke hostingpartij. Als er updates zouden worden gedraaid, dan zou dat geen problemen moeten opleveren en als er wel knelpunten zouden ontstaan, dan moet een hostingpartij dat ook snel – met een meer dan gemiddelde kennis van zaken – kunnen oplossen.”

Rode draad
Laurette erkent dat ze Parentix nog niet van naam kende. “Toch kwamen we met elkaar in gesprek en was het meteen onze ervaring dat we elkaar goed verstonden. Ieder zijn eigen vak natuurlijk, maar de rode draad was dat we gecharmeerd waren van de wijze waarop zij met werk, opdrachten en communicatie omgingen. Je weet dan dat dit zich voortzet in de support. Je merkt dat ze weten waar ze het over hebben en betrokken zijn bij het snel verhelpen van vragen. Tot slot merkten we dat zij een goede samenwerking hebben met onze implementatie partner Computerplan in Delft. Een uitstekende combinatie”

Ging alles dan van een leien dakje? Laurette moet lachen. “Het was een bijzonder gecompliceerde overgang bij ons. Nee, dan gaat dus niet alles meteen zoals je wilt. Maar dat kan ook haast niet anders. Er zijn immers zo veel dwarsverbanden en meerdere partijen die in dat proces betrokken zijn. Maar ik zag wel tot mijn vreugde dat Parentix heel veel energie stak in het oplossen van uitdagingen die tijdens die transitie ontstonden. Met het gewenste resultaat”

Communicatie
Laurette vindt het van belang dat een leverancier ook contact houdt op momenten dat het inhoudelijk misschien niet echt nodig is. “Maar daar ligt voor ons óók een verantwoordelijkheid,” zegt ze. “Onze dienstverlening ontwikkelt door. Daar houden we onze strategische leveranciers in het kader van onze ISO 9001-certificering van op de hoogte. We ambiëren vanzelfsprekend verdere groei. Ja, daar moet je het dus af en toe ook over hebben met een leverancier omdat wij continu de vraag willen toetsen of een leverancier bij ons blijft passen. Vanuit Parentix zien we in ieder geval voldoende communicatie en kwaliteit; we weten waar zij mee bezig zijn en via hun nieuwsbrieven ontvangen we altijd nuttige informatie. Dat is belangrijk om te weten; daar ligt immers de basis om samen verder te groeien.”